Öppettider

Klockan 17:00 - 20:00. Drop-in, aktiviter börjar klockan 18:00, om det inte står något annat.

Utflykt

Ibland har vi aktiviteter på annan plats, se aktuell information under fliken "kalendern".

Stängt

Torsdagar, udda veckor. Helgdagar och röda dagar har vi stängt.

Behov av hjälp med toalett, mat och medicin

Om du behöver hjälp med toalettbesök, mat eller medicinering behöver du ha med dig en ledsagare/kontaktperson/assistent eller personal.

Alla människors lika mycket värde

De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är universella och gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor.

De sju grunderna för diskriminering

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks.

Funktionskompassen

Susanne delar med sig av sin erfarenhet