VÄLKOMMEN


CHA! En ideell förening med säte i Höganäs. 
Föreningen vill erbjuda alla med funktionsnedsättning en meningsfull fritid, gemenskap och vara en samlingsplats för anhöriga och familj till personer med funktionsnedsättning.
Föreningens ambitioner är att underlätta samverkan mellan civilsamhället, kommunen, andra föreningar, organisationer och näringsliv.

Vår Historia

Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av grundarna till föreningen.

Assan Prince Pett Senghore

Läs om mig här!

Jessica Junge

Läs om mig här!

Maria Rödlund

Läs om mig här!

Christina Pamies Jensen

Läs om mig här!

ALLA MÄNNISKORS LIKA MYCKET VÄRDE

Anna Pihlqvist

Läs om mig här!