All nyttig information Höganäs

CHA!
Familj & Anhörigstöd

Hos oss på CHA! har vi stor kompetens och livserfarenhet av hur det är att söka stöd, information och hjälp i ett begränsad samhälle. Läs mer här!

Vuxenenheten

Som anhörig är det vanligt att du har många tankar och känslor kring det som sker. Tankar och känslor som också behöver bearbetas och ventileras. Hos oss kan du få råd, stöd och hjälp genom enskilda samtal. Läs mer här!

Anhörighetsstöd

Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

Läs mer här!

Autism

Autism- och Aspergerförbundet sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

Läs mer här!

Funktionsnedsättning och diskriminering

Funktionsnedsättning är en av de sju diskrimineringsgrunderna.
Läs mer här!

All nyttig information Helsingborg

Stöd för dig som anhörig eller närstående

Har du en anhörig eller närstående som behöver hjälp, men känner själv att det är svårt att orka eller hinna stödja? Hjälp finns. Staden erbjuder olika former av anhörigstöd till dig som är närstående. Läs mer här!

Helsingborgs Stad

Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp från Helsingborgs stad. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Daglig verksamhet

På en daglig verksamhet kan du syssla med allt ifrån att sköta trädgårdar och hålla snyggt på kontor till att baka eller skapa hantverk som du säljer i våra egna butiker. Dessutom kan du vara med och utveckla våra verksamheter genom att komma med egna förslag på nya arbetsuppgifter. Läs mer här!

All nyttig information Ängelholm

Ängelholms Kommun

Stöd för dig som anhörig eller närstående

Har du en familjemedlem eller vän som behöver stöd och hjälp ifrån dig? Att vara den som hjälper kan ibland kännas tungt. Vi erbjuder dig stöd och möjlighet att få kontakt med andra i liknande situation. Läs mer här!

Lära

KAT-kittet – ett samtalsverktyg för kognitiv affektiv träning

Ge känslorna ett språk genom att lyssna aktivt till personens egna upplevelser. KAT-kittet ger dig metodik och hjälpmedel för att föra samtal som annars kan vara svåra. Läs mer här!

FUB

Riksförbundet FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga ska kunna leva ett gott liv. 
Läs mer här!

Välkommen till Holland

Dikten beskriver hur det känns att leva med ett barn med funktionshinder – den är skriven att försöka hjälpa människor som inte har gjort denna unika erfarenhet att förstå, att föreställa sig hur det skulle kännas. Det är så här…    Läs mer här!