Jag arbetar som enhetschef inom LSS-verksamheten i Höganäs Omsorg AB.
Där ansvarar jag bl.a. för Dagliga verksamheter och Korttidstillsyn för ungdomar.
 
”Självständighet och delaktighet så långt som det är möjligt!”