Assan Prince Pett Senghore

Jag är en man i mina "gamla unga dagar" som brinner för att hjälpa mina med människor. Förutom CHA! 
så driver jag 3 olika ideella föreningar: 
  • som jobbar för att motverka ensamhet bland seniorer, stödjer dem i vardagen och hjälper dem att hänga med i tekniken och digitaliseringens hastiga framsteg, 
  • stödjer hemlösa, familjer och individer i ekonomisk utsatthet, i form av olika hjälp och stödinsatser utifrån möjlighet och enskildes behov,
  • sysselsätter, aktiverar och intrigerar unga vuxna män och kvinnor med Autism in i samhället utifrån varje enskildes förutsättning och möjlighet. 

När jag inte jobbar med mina ideella insatser så är jag anställd som kontaktperson åt en ung man i snart 15 år (Höganäs kommun) samt innehar en heltidsanställning i Ängelholms kommun och även här inom målgruppen autism & funktionsnedsättning.

Jag brinner helt enkelt för människors olikheter och charm.

Bokstaven A i CHA! står för Assan